Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579
Home / Dane / Aké odvody platí konateľ?

Aké odvody platí konateľ?

Konateľ v „eseročke“ môže vystupovať v rôznych pozíciách, pre ktoré platí aj rôzne odvodové zaťaženie do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Prinášame Vám prehľad odvodového zaťaženia pre rôzne pozície z pohľadu konateľa – spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

Pozícia konateľa v spoločnosti z pohľadu platenia odvodov

 1. Konateľ – spoločník, ktorý nemá nárok na odmenu,
 2. Konateľ – spoločník, ktorý dostáva odmenu pravidelne (každý mesiac),
 3. Konateľ – spoločník, ktorý dostáva odmenu nepravidelne (napr. štvrťročne),
 4. Konateľ – spoločník, ktorý nedostáva odmenu, ale má uzavretú pracovnú zmluvu so spoločnosťou.

 

 1. Konateľ – spoločník, ktorý nemá nárok na odmenu

 

Keďže konateľ nemá so spoločnosťou uzavretú pracovnú zmluvu a nemá nárok na odmenu za výkon svojej funkcie, neplatí odvody do sociálnej poisťovne. Avšak zdravotné poistenie zaplatiť musí – ako samoplatca. Minimálny odvod do zdravotnej poisťovne pre rok 2015 je 57,68 €.

Zdravotné poistenie by konateľ nemusel platiť, ak by bol zároveň zamestnancom v danej spoločnosti, inej spoločnosti, bol by súčasne SZČO alebo bol poistencom štátu (materská dovolenka, študent a pod.)

 

Konateľ však má nárok na podiel zo zisku

 • Zisk sa nepovažuje za príjem zo závislej činnosti
 • Nie je predmetom dane z príjmu fyzickej osoby – príjem nepodlieha zdaneniu nakoľko podiely zo zisku sa vyplácajú už zo zdaneného zisku spoločnosti. (daň zo zisku 22 %)

 

 1. Konateľ – spoločník, ktorý dostáva odmenu pravidelne

 

Ide o aktívny príjem konateľa – môže si nárokovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (mesačne 316, 94 € pre rok 2015, ročne 3803, 33 € pre rok 2015).

Odmena konateľa sa považuje za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b Zákona o dani z príjmov.

 

Konateľa je potrebné prihlásiť do Sociálnej poisťovne na:

 • nemocenské poistenie,
 • dôchodkové poistenie,
 • poistenie v nezamestnanosti.

Z vyplácanej odmeny sa nebude odvádzať poistné na úrazové poistenie ani na garančné poistenie.

Okrem odmeny za funkciou konateľa, ma konateľ nárok na podiel zo zisku, ktorý nepodlieha zdaneniu (viď. prvý bod článku)

 

 

Sociálna poisťovňa Odvodové zaťaženie
Poistenie Konateľ Spoločnosť
Nemocenské 1, 4 % 1, 4 %
Starobné dôchodkové 4 % 14 %
Invalidné dôchodkové 3 % 3 %
V nezamestnanosti 1 % 1 %
Do rezervného fondu solidarity 4, 75 %
Úrazové poistenie
Garančné poistenie

 

 Zdravotná poisťovňa Poistné zaťaženie
Konateľ Spoločnosť
4 % 10 %
ŤZP Konateľ Spoločnosť
2 % 5 %

 

Konateľ s ťažkým zdravotným postihnutím platí polovičné poistné – 2 % platí konateľ a 5 % platí spoločnosť.

 

 1. Konateľ – spoločník, ktorý dostáva odmenu nepravidelne

 

Odmena konateľa sa považuje za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b Zákona o dani z príjmov aj pokiaľ ide o nepravidelný príjem.

Konateľ si môže vyplácať odmenu napr. štvrťročne, polročne alebo raz ročne. Rovnako ako v prípade pravidelného príjmu platí, že ide o aktívny príjem, čiže konateľ si môže nárokovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

 

Konateľa je potrebné prihlásiť do Sociálnej poisťovne na:

 • dôchodkové poistenie

Z vyplácanej odmeny sa nebude odvádzať poistné na úrazové poistenie ani na garančné poistenie.

 

Okrem odmeny za funkciou konateľa, ma konateľ nárok na podiel zo zisku, ktorý nepodlieha zdaneniu (viď. prvý bod článku)

 

Sociálna poisťovňa Odvodové zaťaženie
Poistenie Konateľ Spoločnosť
Nemocenské
Starobné dôchodkové 4 % 14 %
Invalidné dôchodkové 3 % 3 %
V nezamestnanosti
Do rezervného fondu solidarity 4, 75 %
Úrazové poistenie
Garančné poistenie

 

Zdravotná poisťovňa Poistné zaťaženie
Konateľ Spoločnosť
4 % 10 %
ŤZP Konateľ Spoločnosť
2 % 5 %

 

Konateľ s ťažkým zdravotným postihnutím platí polovičné poistné – 2 % platí konateľ a 5 % platí spoločnosť.

Pokiaľ by konateľ resp. spoločník poberal z jedného právneho vzťahu pravidelnú odmenu a z druhého nepravidelnú, povinnosť platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie sa posudzuje pri každom právnom vzťahu zvlášť.

 1. Konateľ – spoločník, ktorý nedostáva odmenu, ale má so spoločnosťou uzavretú pracovnú zmluvu

 

Podľa pracovnej zmluvy, nadobudne fyzická osoba postavenie zamestnanca. Spoločnosť takúto osobu musí prihlásiť do registra poistencov Sociálnej poisťovne a podať prihlášku do zdravotnej poisťovne.

 

Zamestnanec dostáva mzdu, na základe ktorej sa platia odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 

Okrem odmeny za funkciou konateľa, ma konateľ nárok na podiel zo zisku, ktorý nepodlieha zdaneniu (viď. prvý bod článku)

 

 

Sociálna poisťovňa Odvodové zaťaženie
Poistenie Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské 1, 4 % 1, 4 %
Starobné dôchodkové 4 % 14 %
Invalidné dôchodkové 3 % 3 %
V nezamestnanosti 1 % 1 %
Do rezervného fondu solidarity 4, 75 %
Úrazové poistenie 0, 8 %
Garančné poistenie 0, 25 %

 

Zdravotná poisťovňa Poistné zaťaženie
Zamestnanec Spoločnosť
4 % 10 %

 

Taktiež pozrite

Business090

Mal by som byť platca DPH?

Platca DPH je povinný odvádzať daň z dodávaných tovarov a služieb má nárok na odpočítanie ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *