Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579
Home / Všeobecné / Ako zmeniť typ obchodnej spoločnosti?
Successful Business Meeting --- Image by © Corbis
Successful Business Meeting --- Image by © Corbis

Ako zmeniť typ obchodnej spoločnosti?

Pri zakladaní spoločnosti je jednou z najdôležitejších súčastí tejto činnosti určenie právnej formy podnikania. V podnikateľskej praxi sa ale mnohokrát objavuje situácia, kedy sa podnikatelia z rôznych dôvodov rozhodnú typ obchodnej spoločnosti zmeniť. Proces zmeny typu obchodnej spoločnosti je opísaný v tomto článku.

Pri zmene právnej formy spoločnosti je dôležité si uvedomiť, že spoločnosť ako právnická osoba nezaniká. Potrebné ale je, aby so zmenou právnej formy súhlasili všetci spoločníci (ak zákon a spoločenská zmluva neurčujú inak).

Dokument týkajúci sa zmeny právnej formy spoločnosti musí obsahovať:

  1. Obchodné meno, sídlo a IČO spoločnosti pred vykonaním zmeny právnej formy
  2. Nové obchodné meno a novú právnu formu
  3. Podiely spoločníkov resp. výška vkladov jednotlivých spoločníkov do spoločnosti po zmene jej právnej formy
    • Pri zmene na akciovú spoločnosť je potrebné informovať o podobe, druhu, forme a menovitej hodnote akcií spoločníkov.
  4. Možný návrh spoločenskej zmluvy či stanov po zmene právnej formy
  5. Ak dochádza k zmene na r.o. resp. akciovú spoločnosť, treba určiť, kto bude štatutárnym orgánom resp. dozornou radou (v prípade zmeny na a.s. netreba určiť členov predstavenstva, ak ich podľa stanov určuje dozorná rada)

Ak mení formu s.r.o. alebo a.s., štatutárny orgán vypracuje písomnú správu, kde vysvetlí dôvody zmeny právnej formy. V lehote, ktorú stanovuje zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy, musí byť táto správa predložená na základe pozvánky alebo oznámenia o konaní valného zhromaždenia spoločníkom na nahliadnutie v sídle spoločnosti. V prípade existencie dozornej rady, je ňou správa preskúmaná a ohodnotená.

Ak dochádza k zmene právnej formy súčasne zo zánikom účasti niektorých spoločníkov v spoločnosti, je im vyplatený vyrovnací podiel.

Pri zmene právnej formy spoločnosti nie je potrebné uzavrieť osobitnú spoločenskú zmluvu, zakladateľskú zmluvu alebo stanovy.

Ak právnu formu mení s.r.o. alebo a.s. a základné imanie po zmene právnej formy je nižšie, resp. sa žiadne nevytvára, je potrebné najmenej 30 dní pred zmenou právnej formy informovať veriteľov spoločnosti, ktorí majú pohľadávky voči podniku o budúcej zmene právnej formy.

K samotnej zmene dochádza pri zápise spoločnosti v zmenenej právnej forme do Obchodného registra.

Taktiež pozrite

business-intelligence-marketing-markets-and-it-service-management-requirements1

Môžem sa zamestnať v inej firme, keď som podnikateľ?

Máte záujem privyrobiť si popri podnikaní v inej firme? Ste registrovaný ako zamestnanec vo svojom ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *