Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579
Home / Zamestnanci / Čo je potrebné urobiť pre zamestnanie študenta vo firme?
budding entrepreneurs

Čo je potrebné urobiť pre zamestnanie študenta vo firme?

Pre zamestnávateľov je často výhodné zamestnávať vo svojej firme študentov z dôvodu nižších výdavkov. Je dôležité si však uvedomiť všetky náležitosti, ktoré musia byť v súlade s platnou legislatívou. Platia tu totiž iné pravidlá ako pri klasickom zamestnávaní osôb vo firme.

Existujú tri možnosti zamestnania študenta v podniku:

A) na základe Dohody o brigádnickej práci
B) na základe Dohody o vykonávaní práce
C) na základe Dohody o pracovnej činnosti

Dohoda o brigádnickej práci

1. pravidlo – budúci zamestnanec musí byť študentom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a zároveň nesmie mať viac ako 26 rokov.

2. pravidlo – týždenne môže brigádnik odpracovať max. 20 hodín v priemere (priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.)

3. pravidlo – pracovná zmluva musí byť uzatvorená písomne, pričom jedna jej kópia musí byť odovzdaná brigádnikovi. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú (najviac na 12 mesiacov).

Hranica zárobku, ktorú môže brigádnik zarobiť a nevzťahujú sa na ňu odvody je 200 €. Ak teda zarobí menej ako je táto suma, nemusí platiť odvody. Platí to však len v prípade ak podpísal so svojim zamestnávateľom Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov.

Zároveň môže študent požiadať o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, kedy podpíše Vyhlásenie o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. To si môže uplatniť aj pri práci na Dohody o vykonaní práce alebo Dohody o pracovnej činnosti. Kým odvodové oslobodenie si môže uplatniť len v prípade, ak vykonáva prácu na základe Dohody o brigádnickej práci.

V prípade viacerých brigád si brigádnik zvolí jednu, z ktorej nebude platiť poistenie či si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane (podpíše s firmou vyššie uvedené dokumenty). Pri ostatných bude teda musieť pri zárobku vyššom ako povoľuje hranica, on aj zamestnávateľ platiť poistné. To sa platí len zo sumy, ktorá prevyšuje stanovenú hranicu zárobku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *