Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579
Home / Dane / Daňová evidencia alebo paušálne výdavky?

Daňová evidencia alebo paušálne výdavky?

Váhate medzi daňovou evidencioupaušálnymi výdavkami? Dosahujete príjmy z viacerých činností a nielen z tej podnikateľskej? Mali by ste vedieť, že si na niektoré z nich môžete uplatniť paušálne výdavky. Ktoré to sú a kedy sa oplatí nerátať skutočné výdavky? Uvádzame aj príklady s výpočtami.

Paušálne výdavky predstavujú fixnú hodnotu, ktorá sa mení a počíta vzhľadom na veľkosť dosahovaných príjmov v danom zdaňovacom období. Ide o výdavky, ktoré nahradia pri výpočte základu dane skutočné výdavky daňovníka, ktoré sú zarátavané v daňovej evidencii.

Paušálne výdavky si môžu uplatniť:

  1. neplatitelia DPH alebo tí, ktorí neplatia DPH počas celého zdaňovacieho obdobia,
  1. osoby dosahujúce príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z použitia diela alebo umeleckého výkonu

Predstavujú 40% z hodnoty zdaniteľných príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. V prípade ak daňovník okrem tejto činnosti dosahuje aj príjmy z použitia diela alebo výkonu, uplatňuje si osobitne paušálne výdavky v hodnote 40% príjmov z tejto činnosti. Pokiaľ  ide o činnosť poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, predstavuje táto hodnota iba 25% z príjmov z tejto činnosti. Daňovník si paušálne výdavky uplatní namiesto skutočných výdavkov, avšak iba do výšky 5 400 Eur za celý rok, resp. 420 Eur za mesiac, ak neuplatňuje paušálne výdavky celý rok. Paušálne výdavky sú výhodnejšie z hľadiska menšej administratívnej náročnosti. Sledujú sa príjmy v časovej postupnosti, zásoby, pohľadávky a odvody do poisťovní. Nie je potrebné evidovať výdavky.

Ak sú vaše skutočné daňové výdavky väčšie ako vaše príjmy, oplatí sa vám viac vedenie daňovej evidencie.

Príklad:

Daňové výdavky podnikateľa za zdaňovacie obdobie sú vo výške  12 500 Eur. Odvody do poisťovní (zdravotnej a sociálnej) predstavujú sumu 900 Eur. Podnikateľ dosahuje zdaniteľné príjmy vo výške 10 000 Eur. Výpočet daňového základu pri:

  1. daňovej evidencii : 10 000 – (12 500 – 900) = – 1600
  2. paušálnych výdavkoch: 10 000 – (0,4 * 10 000) – 900 = 5 100

Je možné vidieť, že daňový základ je vyšší pri paušálnych výdavkoch. Pri daňovej evidencii sa hovorí o daňovej strate. Pre podnikateľa je teda výhodnejšie vedenie daňovej evidencie, pretože mu vyplýva nulová daňová povinnosť.

Ak sú vaše skutočné daňové výdavky menšie ako paušálne, oplatí  sa vám viac počítanie paušálnych výdavkov.

Príklad:

Daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy 15 000 Eur. Odvody do poisťovní predstavovali 700 Eur. Skutočné daňové výdavky v tomto období boli 5000 eur. Výpočet základu dane pri:

  1. daňovej evidencii: 15 000 – 700 – 5 000 = 11 300
  2. paušálnych výdavkoch: 15 000 – (0,4 * 15 000) – 700 = 8 400

V tomto prípade sú oba druhy výdavkov nižšie ako príjmy, avšak základ dane je nižší pri paušálnych výdavkoch, preto sa oplatí viac výpočet paušálnych výdavkov.

Taktiež pozrite

Business090

Mal by som byť platca DPH?

Platca DPH je povinný odvádzať daň z dodávaných tovarov a služieb má nárok na odpočítanie ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *