Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579
Home / Dane / Daňové licencie

Daňové licencie

Kto musí platiť daňovú licenciu a kto nie? Aká je výška daňovej licencie?

Daňovú licenciu musia zakúpiť resp. zaplatiť všetky právnické osoby a to aj v prípade, ak vykazujú daňovú stratu. Povinnosť zaplatiť daňovú licenciu vzniká aj firmám, ktoré sú nečinné (tzv. mŕtve firmy).

Pokiaľ Vám v daňovom priznaní vyjde daňová povinnosť nižšia ako je daňová licencia, tak ste povinný túto daňovú licenciu zaplatiť. Ak Vám však vyjde vyššia daňová povinnosť ako je výška tejto licencie, tak platíte len daň a daňovú licenciu nie ste povinný zaplatiť.

Výška daňovej licencie

Pre daňové licencie boli ministerstvom financií zavedené tri sadzby.

Výška daňovej licencie Tržby za účtovný rok Platiteľ / neplatiteľ DPH
480 EUR do 500 000 EUR neplatiteľ DPH
960 EUR do 500 000 EUR platiteľ DPH
2800 EUR nad 500 000 EUR nezáleží

 

Ako uvádza Finančná správa SR, kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní bude možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

Kto nie je povinný platiť daňovú licenciu?

Podľa finančnej správy SR daňovú licenciu nemusí platiť:

  • daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie v ktorom vznikol, okrem právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie;
  • organizácie, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie uvedené v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitných predpisov na základe ktorých vznikli napr. občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce, VÚC atď.;
  • verejné obchodné spoločnosti, Národná banka Slovenska a Fond Národného majetku;
  • daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, ak disponuje rozhodnutím obvodného úradu o ich zriadení podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti;
  • daňovník v období likvidácie a konkurzu;
  • daňovník, u ktorého dôjde k zrušeniu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku neplatí daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

 

Taktiež pozrite

Business090

Mal by som byť platca DPH?

Platca DPH je povinný odvádzať daň z dodávaných tovarov a služieb má nárok na odpočítanie ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *