Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579
Home / Účtovníctvo / Je pre mňa výhodnejšie účtovať alebo viesť daňovú evidenciu?

Je pre mňa výhodnejšie účtovať alebo viesť daňovú evidenciu?

Ste živnostník zapísaný iba v Živnostenskom registri a zdá sa vám vedenie jednoduchého účtovníctva moc komplikované? Mali by ste vedieť, že od roku 2014 môžu daňovú evidenciu viesť všetky samostatne zárobkovo činné osoby. Aké sú výhody vedenia daňovej evidencie a v akých prípadoch sa oplatí skôr účtovať?

Daňová evidencia je menej náročná forma vedenia agendy a zároveň nepredstavuje také riziko v prípade vzniknutia chyby ako pri vedení účtovníctva. Nakoľko Zákon o účtovníctve neustanovuje živnostníkov za účtovné jednotky, sú oslobodení od daňovej kontroly a možnosti získania pokuty. Ďalšou výhodou je, že sa nemusia vytvárať výkazy o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzkoch, viesť daňový denník a iné účtovné knihy. Nie je nutné inventarizovať majetok a brať do úvahy kurzové rozdiely medzi príjmami a výdavkami. Je však nevyhnutné dokladovať všetky daňové výdavky.

Vedenie účtovníctva sa odporúča podnikateľom, ktorí chcú uplatňovať rezervy na lesnú pestovateľskú činnosť, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí a na nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností. Majú totiž nárok na uplatnenie týchto rezerv iba vtedy, ak o nich účtujú. Ak sa však rozhodnú viesť daňovú evidenciu po tom, ako už viedli jednoduché účtovníctvo, sú povinní zvýšiť základ dane o zostatky vytvorených rezerv podľa stavu na začiatku zdaňovacie obdobia.

Daňovú evidenciu môžu viesť aj fyzické osoby dosahujúce príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov. Takisto daňovú evidenciu môžu viesť spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári v komanditnej spoločnosti, ak dosahujú príjmy zo svojho podnikania.

V daňovej evidencii je možné viesť informácie o:

1. príjmoch a výdavkoch v časovej postupnosti, vrátane účtovných dokladov,

2. hmotnom a nehmotnom majetku,

3. pohľadávkach a zásobách,

4. záväzkoch.

Ak daňovník pokrýva svoje výdavky časťou svojho príjmu je povinný počas tohto obdobia je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovej postupnosti, zásobách a pohľadávkach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *